151,162 Unikalnych wizyt
AKTUALNOŚCI
KONTAKT I PYTANIA
O CZASOPIŚMIE
DLA AUTORÓW
RECENZOWANIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
VOLUME 21, 2018

Kinga Dziadek, Ewelina Kukiełka, Aneta Kopeć - Właściwości antyoksydacyjne naparów i ekstraktów z owoców, ogonków oraz liści czereśni (Prunus avium)

Joanna Kończyk, Edward Muntean, Rajmund Michalski - Simultaneous determination of chromate and common inorganic anions using suppressed ion chromatography

Łukasz Węgrzynowski, Kornel Curyło, Danuta Konieczna, Arkadiusz Telesiński - Analiza oddziaływania nadtlenku wapnia na aktywność wybranych enzymów oksydoredukcyjnych w glebie lekkiej skażonej przepracowanym olejem silnikowym

Iwona Jonczy - Charakterystyka geochemiczna wybranych pierwiastków krytycznych w żużlach po hutnictwie rud Zn-Pb

Joanna Łęska, Dorota Bajek, Dariusz Nowicki, Cezary Kozłowski - Oznaczanie ołowiu i kadmu w wodzie pitnej, metodą atomowej absorpcyjnej spektrometrii z wzbudzeniem elektrotermicznym (GFAAS)

Renata Musielińska, Jerzy Kwapuliński, Błażej Szady, Anna Szady - Wpływ nałogu palenia na interakcje pierwiastków fizjologicznych z Mo, Li, Ti, Sr w strukturze mineralnej złogów pęcherzyka żółciowego

Miłosz Huber, Sebastian Skupiński, Olga Iakovleva - Hg contents and environmental characteristics of soils and Taraxacum officinale plants of the SW part of Lublin

Przemysław Czerniejewski, Adam Tański, Bartłomiej Najbar, Natalia Kasowska - Rozmieszczenie stanowisk inwazyjnego żółwia czerwonolicego (Trachemys scripta elegans) (Wied, 1838) w województwie zachodniopomorskim (północno-zachodnia Polska)

Malwina Chrapek, Jerzy Gęga - Wydzielenie jonów cynku(II) z roztworów siarczanowych i chlorkowych za pomocą żywicy Lewatit MonoPlus SP112

AKTUALNY ZESZYT

ISSN 2083-7097
ZESZYTY ARCHIWALNE