196,480 Unikalnych wizyt
AKTUALNOŚCI
KONTAKT I PYTANIA
O CZASOPIŚMIE
DLA AUTORÓW
RECENZOWANIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
TEMATYKA CZASOPISMA

Chemia, Środowisko, Biotechnolgia publikuje pełne prace oryginalne z częścią eksperymentalną, komunikaty, a także wyczerpujące mini przeglądy literatury obejmujące okres ostatnich 2-5 lat.

Czasopismo publikuje także abstrakty z konferencji krajowych i zagranicznych po uzgodnieniu pomiedzy Komitetem Organizacyjnym konferencji i Rada Redakcyjna CEB, wyróżniajace się prace licencjackie, magisterskie i doktorskie (opracowania części literaturowych i badań własnych), artykuły na zaproszenie oraz archiwalne prace doktorskie.

Zakres tematyczny Chemia obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą chemią związków organicznych i nieorganicznych, ich przemianami i właściwościami.

Zakres tematyczny Środowisko obejmuje szeroko pojętą ekologię, florystykę, faunistykę, ochronę przyrody i inżynierię środowiska.

Zakres tematyczny Biotechnologia obejmuje zagadnienia dotyczące biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, immunologii, biotechnologii środowiskowej, mikrobiologii.

AKTUALNY ZESZYT

ISSN 2083-7097
ZESZYTY ARCHIWALNE