196,496 Unikalnych wizyt
AKTUALNOŚCI
KONTAKT I PYTANIA
O CZASOPIŚMIE
DLA AUTORÓW
RECENZOWANIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
GHOSTWRITING ORAZ GUEST AUTHORSHIP

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego i najwyższych standardów redakcyjnych jest jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy itp.). W związku z tym Redakcja "Chemistry. Environment. Biotechnology" wymaga od autorów publikacji, aby w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentowali rezultaty swojej pracy, przeciwdziałając tym samym przypadkom ghostwriting i guest authorship.

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Informacja o wykrytych przypadkach ghostwriting i/lub guest authorship będzie przekazywana odpowiednim podmiotom: instytucjom zatrudniającym autorów, towarzystwom naukowym, redakcjom publikacji naukowych itp.

Wraz z artykułem autorzy publikacji składają stosowne oświadczenie oraz podają procentowy udział współautorów w przygotowaniu pracy [doc]

AKTUALNY ZESZYT

ISSN 2083-7097
ZESZYTY ARCHIWALNE