176,643 Unikalnych wizyt
AKTUALNOŚCI
KONTAKT I PYTANIA
O CZASOPIŚMIE
DLA AUTORÓW
RECENZOWANIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
INFORMACJE OGÓLNE

Publikujemy prace w języku polskim i angielskim (5 pkt. MNiSW)

We publish papers in Polish and English

Miło nam poinformować, że w wyniku ostatniej ewaluacji punktacji czasopism naukowych, przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w grudniu 2015 roku, czasopismo CHEMISTRY. ENVIRONMENT. BIOTECHNOLOGY, którego wydawcą jest Instytut Chemii, Ochrony Środowiska i Biotechnologii AJD, otrzymało 5 pkt. Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez MNiSzW w dniu 23.12.2015, Nasze czasopismo znajduje się na poz. 327 (ISSN 2083-7097) wykazu B


Informujemy, iż wersją pierwotną "Chemistry. Environment. Biotechnology" jest wersja elektroniczna.

Autorzy nadsyłający teksty do druku proszeni są o dostosowanie ich do wskazówek dla autorów.

Procedura recenzowania artykułów do "Chemistry. Environment. Biotechnology" jest dostosowywana do najnowszych wytycznych MNiSW (Warszawa 2011).

Po wstępnym zakwalifikowaniu tekstu do druku przypisuje się mu kod indentyfikacyjny, obowiazujący w procesie recenzowania. Zarówno recenzenci (zob. Lista Recenzentów), jak i autorzy, pozostają dla siebie anonimowi (tzw. double-blind review proces). Nadesłane artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki. Autor jest informowany o wyniku dokonanej recenzji, następnie ustosunkowuje się do ewentualnych uwag.

Redakcja "Chemistry. Environment. Biotechnology" wdraża zapory ghostwriting oraz guest autorship. W przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów są oni zobowiązani do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie opracowania.

Redakcja przyjmuje tylko teksty oryginalne, do których Autorzy dysponują pełnią praw, zastrzegając sobie prawo do dokonywania poprawek i skrótów.

Każdy artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych także do redaktora statystycznego.

Każdy artykuł w języku angielskim trafia do redaktora językowego.

Artykuły przyjmujemy przez cały rok.

Prosimy o przesyłanie manuskryptu pracy na adres: dr Joanna Kończyk


AKTUALNY ZESZYT

ISSN 2083-7097
ZESZYTY ARCHIWALNE