196,472 Unikalnych wizyt
AKTUALNOŚCI
KONTAKT I PYTANIA
O CZASOPIŚMIE
DLA AUTORÓW
RECENZOWANIE
DOKUMENTY DO POBRANIA
VOLUME 20, 2017

Miłosz A. HUBER, Lesia LATA - Environmental characteristic of the Kandalakshan region of the Kola Peninsula (NW Russia)

Maciej NOWAK - Restrictions on land use vs. protection of environmental values

Aleksandra BIELECKA - Charakterystyka wybranych właściwości gleb zasiedlanych przez nawłoć kanadyjską

Miłosz A. HUBER, Lesia LATA - ICP-OES and SEM-EDS microanalysis of heavy metals from selected moss and subsoils of the Middle Roztocze region, near the city of Tomaszów Lubelski

Artur MALINOWSKI, Wojciech CHWIAŁKOWSKI - Recykling energetyczny odpadów komunalnych frakcji RDF metodą pirolizy ciągłej

Julia FRYGA, Marzena BIAŁEK, Grzegorz SPALENIAK - Synteza i charakterystyka kompleksów tytanu kowalencyjnie związanych z nośnikiem krzemionkowym oraz ich właściwości katalityczne w (ko)polimeryzacji etylenu

Krystyna GIEŁZAK-KOĆWIN, Patrycja POROŚ - Badanie własności związków kompleksowych wybranych biopierwiastków ze składnikami napojów energetyzujących

Robert GAJDA, Anna KSIĄŻEK, Małgorzata SŁOWIŃSKA-LISOWSKA - Poziom aktywności fizycznej kobiet a ilość i skład ich posiłków

Przemysław CZERNIEJEWSKI, Natalia KASOWSKA - Inwazja babki byczej Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) w estuarium Odry

Wojciech MAŁEK - Ekologiczne aspekty stosowania biomasy roślinnej na przykładzie pelletu sosnowego i łuski słonecznika

Natalia GRYCAJ (Nataliia HRYTSAI), Agnieszka BĄBELEWSKA - Rola wycieczek w edukacji środowiskowej i wychowaniu uczniów

AKTUALNY ZESZYT

ISSN 2083-7097
ZESZYTY ARCHIWALNE